….About Your Space

Located in the central canal district in Amsterdam, it is a one-of-a-kind, multiple story canal-house. Featuring three beautifully designed rooms for you to move between as you like, it is an ideal venue for meetings, workshops and gatherings of any kind. Your Space provides a truly unique one of a kind experience, catered specifically to your team by being super flexible and working with you to achieve exactly what you want! Although most ideal for groups of up to 20 at tables, Your Space can comfortably host 30 people for talks or lectures.

More and more people are struggling to feel their best at work, feeling swallowed by the daily grind. At the same time, the world is calling for more innovation; new ideas, creative solutions and general systems-change! By removing people from their every day 9-5, and creating an inspiring, green environment in which people are supported and nurtured, Your Space helps people to collaborate and think differently.

What is Your Space perfect for?

- Design Sprints
- Strategy Sessions
- Brainstorms
- Team Events
- Workshops
- Trainings
- Meetups
- Focus Groups
- User Research interviews
- Social Gatherings
- Lectures
- Dinners

Would you like to hire Your Space for your next workshop, meeting or gathering? Or would you like to collaborate on something amazing? Please reach out if you have a cool idea that could be brought to life at Your Space!

..

Over Your Space

Gelegen in de centrale grachtenbuurt van Amsterdam, het grachtenpand met meerdere verdieping is de enige in zijn soort. Met drie prachtig ontworpen kamers waarin je je kan bewegen zoals je wilt, is Your Space is de ideale plek voor vergaderingen, workshops en bijeenkomsten van welke aard dan ook. Your Space biedt een echt unieke ervaring, speciaal toegespitst op jullie team door super flexibel te zijn en met je samen te werken om precies datgene te bereiken wat jij voor ogen hebt. Hoewel ideaal voor groepen van maximaal 20 in tafelopstelling, Your Space kan gemakkelijk 30 personen ontvangen voor gesprekken of lezingen.

Meer en meer mensen worstelen om zich goed te voelen op het werk, zij voelen zich opgeslokt door de dagelijkse sleur. Tegelijkertijd vraagt de wereld om meer innovatie; nieuwe ideeën, creatieve oplossingen en algemene systeemveranderingen! Door mensen van hun dagelijkse 9-5 te verwijderen en een inspirerende, groene omgeving te creëren waarin mensen zich gesteund en verzorgd voelen, helpt Your Space mensen om samen te werken en anders te denken.

WAAR IS YOUR SPACE PERFECT VOOR?

- Ontwerp sprints
- Strategie sessies
- Brainstormen
- Team evenementen
- Workshops
- Traingen
- Vergaderingen
- Focus groepen
- Onderzoeksinterviews met gebruikers
- Sociale bijeenkomsten
- Lezingen
- Diners

Wil je Your Space huren voor de volgende workshop, vergadering of bijeenkomst? Of wil je met ons samenwerken aan iets geweldigs? Neem contact op als je een leuk idee hebt wat bij Your Space kan worden gerealiseerd.

….

English
Nederlands