….ALL THREE ROOMS INCLUDED WITH YOUR RENTAL!..ALLE DRIE DE KAMERS ZIJN INBEGREPEN BIJ UW HUUR!….

….Main meeting space plus two additional break out rooms included in the one price. ..Hoofdvergaderruimte plus twee extra break-outruimtes inbegrepen in de prijs. ….


THE GREENHOUSE

….A bright, plant filled oasis where ideas incubate and people grow. .. Een helderen met planten gevulde oase waar ideeën incuberen en mensen groeien. ….


THE PARLOUR

….A retro living room where conversation flows in comfort. .. Een retro-woonkamer waar gesprekken comfortabel verlopen. ….


THE LIBRARY

….A plush, elegant retreat from your busy day. .. Een pluche elegante retraite van een drukke dag. ….

English
Nederlands