THE GREENHOUSE

….A bright, plant filled oasis where ideas incubate and people grow. .. Een helderen met planten gevulde oase waar ideeën incuberen en mensen groeien. ….


THE PARLOUR

….A retro living room where conversation flows in comfort. .. Een retro-woonkamer waar gesprekken comfortabel verlopen. ….


THE LIBRARY

….A plush, elegant retreat from your busy day. .. Een pluche elegante retraite van een drukke dag. ….

English
Nederlands